20. říjen 1894

Cyklistický spolek „Karlovy Vary” uspořádal přednášku „Možnosti letu!. Po jejím skončení navrhl Dr. Kilian Frank založit nový spolek, který by “pečoval o letecký sport pořádáním pokusných letů nejprve s přístrojem Otto Lilienthala z Berlína”.

8. listopadu 1894

Otto Lilienthal dopisem informoval 1. Spolek letců o podmínkách dodání letounu a vznik aeroklubu vřele přivítal. Tento dopis se zachoval a dnes je možné ho spatřit na letišti Gelnhausen.

Brief Otto Lilienthal Kilian Frank

 

30. listopadu 1894

C a K místodržitelství pro Království České úředně schválilo stanovy 1. Spolku letců. Vznikl tak první aeroklub na světě.

13. února 1895

Na nádraží do Karlových Varů přivezl vlak z Berlína objednaný letoun. Byl to kluzák typu Normal-Segelapparat (jedenáctý Lilienthalův typ), pravděpodobně třetí či čtvrtý Lilienthalem, respektive jeho leteckým mechanikem Paulem Beylichem zhotovený exemplář tohoto typu. Náš letoun měl oproti ostatním Normal-Segelapparatům o 20 cm menší rozpětí.

5. května 1895

Spolek zahájil své první letové pokusy na hoře Roh. Nedostatek zkušeností pilotů však zapříčinil zlomení několika žeber (z historických pramenů není zcela jasné, zda žeber kluzáku či pilota). Nicméně Ing. Ladislav Dix na kluzáku později provedl konstrukční úpravu, která umožňovala vyměňovat vrbová žebra bez celkové demontáže křídla.