Když náš Spolek v roce 1894 vznikl, sdružoval lidi, kteří byli uchváceni tehdy novou možností létat na aparátu těžším vzduchu.

Spolek tehdy vznikl na výjimečném místě a ve výjimečném čase. Rok 1894 byl esencí toho, co dnes nazýváme jako Belle Époque, tedy doby, kdy každým dnem přicházely zprávy o nových technických vymoženostech, o pokrocích naší civilizace, doby míru, kdy střední Evropou ještě zdaleka necloumal vypjatý nacionalismus. Karlovy Vary byly kosmopolitním městem, kde spolu žili a spolupracovali Češi i Němci, kde se denně setkávali lidé doslova z celého světa.

Náš dnešní Spolek opět sdružuje lidi, kteří jsou fascinováni možností létat. Stejně jako tehdy je náš Spolek otevřený lidem bez rozdílu národnosti s důrazem na vzájemnou česko-německou spolupráci, která je daná kulturní blízkostí našich národů. To co je oproti našim počátkům jiné, je to, že dnes nemusíme možnosti letu objevovat. Můžeme se tak kromě vlastního létání věnovat i podpoře těch, kteří své letecké zkušenosti teprve získávají a potřebují naší pomocnou ruku.